Regulamin portalu warsztatmarketingowy.pl

Administratorem niniejszego Serwisu Warsztat Marketingowy Zbigniew Piotrowski z siedzibą w Gdańsku. Wszelkie prawa — w tym autorskie prawa majątkowe — do materiałów publikowanych w Serwisie przysługują Warsztat Marketingowy Zbigniew Piotrowski

Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania tych materiałów dozwolone jest wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego. Wszelkie umieszczone w Serwisie nazwy handlowe stanowią prawem chronione marki handlowe i jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za pisemną zgodą Warsztat Marketingowy Zbigniew Piotrowski

Żadna informacja zamieszczona w Serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w Serwisie, przekazane przez użytkownika nie będą traktowane jako poufne.

Warsztat Marketingowy Zbigniew Piotrowski nabywa nieodpłatne prawo do powielania, wykorzystania oraz używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń. Wszelkie pomysły, know-how oraz technologie zawarte w takich informacjach mogą zostać wykorzystane przez Warsztat Marketingowy Zbigniew Piotrowski w dowolny sposób, w szczególności w produkcji, dystrybucji, marketingu.

Warsztat Marketingowy Zbigniew Piotrowski nie ponosi odpowiedzialności za informacje zamieszczone w Serwisie bez jej zgody lub które nie są przez nie opracowywane. Warsztat Marketingowy Zbigniew Piotrowski informuje, że serwisy i strony internetowe, do których odesłania znajdują się w Serwisie, (o ile nie zawierają takiej informacji) nie zostały przygotowane przez Warsztat Marketingowy Zbigniew Piotrowski i w związku z tym nie ponosi ono żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały tam zawarte.